Aangifte van werken Oost-Vlaanderen

Verplichte werfmeldingen

Ontdek onze toepassingen

Aangifte van werken Oost-Vlaanderen

De aangifte van werken aan de RSZ is verplicht voor alle werken in onroerende staat en de daarmee gelijkgestelde werken.Aangifte van werken Oost-Vlaanderen Zowel in privé- als beroepswerken. De aangifte moet voor de start van de werken gebeuren door de aannemer die de opdrachtgever inschakelt. Bovendien moet de hoofdaannemer alle andere aannemers melden aan de RSZ. Wanneer de onderaannemer op een andere onderaannemer beroep doet, moet hij de aannemer voor de start van de werken schriftelijk op de hoogte brengen.

Verplichte werfmelding

  • Identiteit opdrachtgever
  • Identiteit onderaannemers
  • Datum ondertekening contract
  • Kostprijs en tijdsduur van de werken
  • Grootte, ligging en aard van de werken
  • Begin- en einddatum tussenkomst onderaannemers

Vergoeding

Bij eventuele aanpassingen moet dit binnen de 15 dagen voor de start van de tussenkomst gebeuren.

Op zoek naar een partner regio Oost-Vlaanderen voor de aangifte van werken? Traxgo is actief over gans Vlaanderen en kan u dus zeker verder helpen.

Regio Oost-Vlaanderen?
Contacteer ons op het nummer:
09 395 09 48