Wetgeving

Verplichte werfmeldingen

Ontdek onze toepassingen

Wetgeving werfmeldingen

Aangifte van de werken 30bisAangifte van werken - De wetgeving m.b.t. werfmeldingen

Hoe zit de wetgeving rond werfmeldingen precies in elkaar? Artikel 30bis van de wet van 27.06.1969 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders legt aannemers bepaalde verplichtingen op. Het voormelde artikel 30bis is vervangen door een nieuw artikel 30bis. Die wetten dateren van 27 april 2007 en 21 december 2007, en het Koninklijk Besluit van 27 december 2007. De Wet van 29 maart 2012 wijzigde nogmaals artikel 30bis.

De doorgevoerde wijzigingen hebben betrekking op verschillende aspecten van artikel 30bis. Het gaat om zowel het toepassingsgebied, de verplichtingen voor de aannemers, de hoofdelijke aansprakelijkheid tussen medecontractanten en de voorwaarden voor inhoudingen op facturen. De Wet van 29 maart 2012 voert een (subsidiaire) hoofdelijke aansprakelijkheid in de keten in.

Aangifte van de werken 30ter

De Wet van 29 maart 2012 voert artikel 30ter opnieuw in. Dat artikel heeft dezelfde structuur en dezelfde gevolgen als artikel 30bis, maar biedt de mogelijkheid om nieuwe activiteitensectoren in de principes van hoofdelijke aansprakelijkheid, melding van contracten en inhoudingen op facturen te integreren.

Het koninklijk besluit van 17 juli 2013 integreert vanaf 1 september 2013 de bewakings- en/of toezichtsector (voor de aangifte van overeenkomsten is de inwerkingtreding op 1 november).

Het koninklijk besluit van 22/10/2013 integreert vanaf 1 november 2013 de activiteiten van de vleessector.

Lees meer over werfmeldingen en de aangifte van werken.

Meer informatie? Contacteer ons